ReTyre project

 

Rol van Uniresearch

Schrijven van het volledige voorstel in samenwerking met de projectcoördinator.

Website: www.retyre-project.eu

 

Project focus

Dit project ondezoekt de consequenties en mogelijkheden, binnen de aangescherpte EU regels (betreft de veiligheid en de milieuprestaties van nieuwe vrachtwagenbanden),  voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB) die werkzaam zijn in de hernieuwde vrachtwagenbanden branche. 
Het doel van het project is om een methodiek te ontwikkelen voor de classificatie van hernieuwde vrachtwagenbanden. Deze classificatie moet het mogelijk maken om met bepaalde parameters, die de veiligheid en milieuprestaties kunnen voorspellen, de hernieuwde vrachtwagenbanden op de markt te houden en te kunnen vergelijken met nieuwe banden.

Tevens is het doel om de ontwikkelde methodiek toe te passen in een webbased software programma toegangelijk voor alle verenigingen en hun leden die werkzaam zijn in het hernieuwen van vrachtwagenbanden door de classificatielabels toe te kunnen passen. Dit zal resulteren in een labeling van de hernieuwde banden.

 

Facts & figures

  • Volledige titel: Classification of retreaded truck tyres in order to comply with future environmental performance and safety requirements
  • Startdatum: 1 april 2012
  • Duur: 30 maanden
  • Totale budget: 2.6 M€
  • EC funding: 1.8 M€
  • Doel: Methodiek (met bijbehorende softeware) ontwikkelen voor de classificatie van de hernieuwde vrachtwagenbanden