Het aanvragen van subsidie vereist vaak het schrijven van een omvangrijk projectvoorstel, dat wij u graag uit handen willen nemen. In nauwe samenwerking met de beoogde projectpartner(s) stellen wij het projectvoorstel op met inachtneming van alle beoordelingscriteria. 

Sinds 1994 helpt Uniresearch individuele organisaties en consortia met het opstellen van subsidieaanvragen. De gemiddelde historische slaagkans van onze Europese subsidieaanvragen is circa 70%; die van de Nationale aanvragen is zelfs nog hoger. De realisatie van zo'n hoge slaagkans is grotendeels toe te schrijven aan onze aanpak (multi-disciplinaire teams), de kwaliteit van onze subsidieadviseurs (sinds begin jaren '90 actief op subsidiegebied) en bovenal de kwaliteit van onze opdrachtgevers (hoge innovatiegraad). 

Naast het schrijven van het projectvoorstel kan Uniresearch de daadwerkelijke indiening op zich nemen. Dit betekent naast het projectplan ook het verzorgen van alle formulieren en benodigde ondersteunende documentatie. 

Mocht u overwegen om zelf een subsidieaanvraag in te dienen dan kan Uniresearch deze aanvraag voorafgaand aan de indiening (bij initiatie, halverwege het aanvraagproces en net voor de deadline) beoordelen, hetgeen de slaagkans van uw aanvraag zal verhogen. Het dienstenpakket dat hierbij hoort is de "proposal review service". Daarnaast bieden wij een coachingmodule aan. In twee uur durende gesprekken wordt u door onze meest ervaren adviseurs getraind in het opstellen van succesvolle subsidieaanvragen.  

 

Diensten


 • Subsidieadvies en -analyse
   
 • Subsidieaanvragen
   
 • Subsidiecoordinatie
   
 • Projectmanagement
   

 • Contact


  Uniresearch BV Elektronicaweg 16-C
  2628 XG Delft
  The Netherlands
  T: +31 15 275 4000
  E: info@uniresearch.nl

  Route