ASSESS project

De rol van Uniresearch

Schrijven van het volledige voorstel in samenwerking met de projectcoördinator; contract onderhandelingen; administratief project management, opzetten en hosten van de website van het project en het bijhouden van het project technische en financiële voortgang.

 

Website: www.assess-project.eu

 

 

 

 

 

 

 

Project focus

ASSESS verenigt de Europese onderzoeksgemeenschap en de auto-industrie om een bijbehorende set van test-en beoordelingsmethoden voor een breed scala van geïntegreerde systemen voor veiligheid van het voertuig te ontwikkelen. Methoden voor bestuurder gedragsmatige aspecten, pre crash sensing prestaties en de prestaties vanwege door de chauffeur acties zullen worden ontwikkeld.

ASSESS streeft naar de invoering van essentiele nieuwe technologieën met het doel verkeersdoden en gewonden in Europa te verminderen en om de verkeerssituatie veiliger te maken voor de weggebruikers.

 

Facts & figures

De industriële partners welke bij het project betrokken zijn vertegenwoordigen qua omzet een groot onderdeel van de wereld automobiel markt. Uniresearch is verantwoordelijk voor het projectmanagement en de disseminatie. De organisaties die het onderzoek doen zijn belangrijke partners bij de ontwikkeling van beoordelings- en testmethoden en in het bijzonder in de auto geïntegreerde veiligheid.
  • € 3,64 miljoen gefinancierd door EC KP7
  • Totale begroting € 5.395 miljoen
  • Duur van het project: 42 maanden
  • Start datum: 1 juli 2009
  • Eind datum: 31 december 2012