FUEREX project

De rol van Uniresearch

Schrijven van het volledige voorstel in samenwerking met de projectcoördinator; contract onderhandelingen; administratief project management, opzetten en hosten van de website van het project en het bijhouden van het project technische en financiële voortgang.

Website: www.FUEREX.eu

 

 

 

 

 

 

 

Project focus

Wereldwijd is er een groeiende voorkeur naar uiterst efficiënte, lage (bij voorkeur nul) vervuilende voertuigen, bijvoorbeeld elektrische voertuigen. Om te overgang van conventionele brandstof aangedreven voortuig naar elektrisch aangedreven voertuigen te vergemakkelijken is er op een korte (re) termijn behoefte aan geavanceerde plug-in hybrides en elektrische voertuigen welke gebruik maken met een actie radius verlenger. Hierbij zijn zeer efficiënte, compacte, schone en goedkope motoren nodig. Deze motoren zijn voorzien van oplaadbare batterijen welke gedurende langere trips en/of in gebieden waar de elektrische oplaadpunten (nog) niet beschikbaar zijn, gebruikt worden. Bovendien hebben deze motoren de mogelijkheid de toekomstige Euro 6-normen voor schadelijke uitstoot aanzienlijk verbeteren.

FUEREX heeft betrekking op alle van de bovengenoemde aspecten met betrekking to batterij oplaadbare voertuigen met een actie radius verlenger welke gebruik kunnen maken van zowel reguliere brandstoffen als bio brandstoffen.

Facts & Figures

  • Op de lange termijn kunnen hybride voertuigen de CO2 uitstoot verminderen met 474 miljoen metrieke ton.
  • 25% van alle fossiele brandstoffen verontreiniging wordt veroorzaakt door het wegvervoer
  • Geschat is dat er in 2030 meer dan 1.5 miljoen voertuigen op de weg zijn.
  • Rekening houdend met een levensduur van een auto van 160.000 km produceert een op gas rijdende auto 1.365 kilo verontreinigende stoffen. Een elektrisch voertuig gestookt met een uit kolen gestookte elektriciteitscentrale zal slechts 46 kilo produceren.
  • Totale funding: € 2,399,499
  • Start datum: 1 januari 2011
  • Eind datum: 31 december 2012