SE Powerfoil project

 

De rol van Uniresearch

Schrijven van het volledige voorstel in samenwerking met de projectcoördinator; contract onderhandelingen; administratief project management, opzetten en hosten van de website van het project en het bijhouden van het project technische en financiële voortgang.
 

Website: www.se-powerfoil.eu

 

 

Project focus

Zonne-energie is de ultieme toekomstige energiebron. Het is een schone en duurzame bron van energie. Zonne-energie kan  welke voor een belangrijk deel aan onze energiebehoefte kan voldoen en een vermindering van broeikasgassen . Op dit moment is zonne-energie is veel duurder dan conventionele energie. SE-Powerfoil gericht op de ontwikkeling van de roll-to-roll productie technologie voor de productie van high-efficiency flexibele fotovoltaïsche (PV) modules. Deze fotovoltaïsche modules zorgen voor een gemakkelijke integratie en installatie leidt tot lage kosten PV-systemen. Dit is van wezenlijk belang om volwassen, onafhankelijke subsidie-markten voor zonne-elektriciteit, de kosten kan concurreren met conventionele elektriciteit bronnen. De doelstelling is om 12% efficiënte PV-modules te ontwikkelen, met meer dan 20 jaar buiten leven en de productiekosten lager dan 0,5 Euro / Wp. 
 

Facts & figures

De industriële partners welke bij het project betrokken zijn vertegenwoordigen qua omzet een groot onderdeel van de wereld automobiel markt. Uniresearch is verantwoordelijk voor het projectmanagement en de disseminatie. De organisaties die het onderzoek doen zijn belangrijke partners bij de ontwikkeling van beoordelings- en testmethoden en in het bijzonder in de auto geïntegreerde veiligheid.
  • € 2.2 miljoen gefinancierd door EC KP7
  • Duur van het project: 36maanden
  • Start datum: 1 oktober 2006
  • Eind datum: 30 september 2009